คำราชาศัพท์

เสวย (พระเจ้าแผ่นดิน, พระราชวงศ์)

คำราชาศัพท์

คำสามัญกิน

1