ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ "เสวย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เสวย

    คำสามัญ รับประทาน, กิน

    คำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ ที่คล้ายกับ "เสวย"   ได้แก่

คำราชาศัพท์คำสามัญ
ข้าวเสวยข้าว หรือเรียกว่า พระกระยา
เครื่องเสวยของกิน
ฉันรับประทาน
โต๊ะเสวยโต๊ะรับประทานอาหาร
เสวยพระโอสถกินยา
แก้วน้ำเสวยแก้วน้ำดื่ม
พานหมากเสวยพานหมากเสวย
ฉัน(ใช้กับพระสงฆ์)กิน
เสวย (พระเจ้าแผ่นดิน, พระราชวงศ์)กิน