ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ "เทียนท้ายพระที่นั่ง, เทียนท้ายที่นั่ง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เทียนท้ายพระที่นั่ง, เทียนท้ายที่นั่ง

    คำสามัญ ที่บูชาอย่างสังเขปใช้คู่กับผ้าทรงกราบ จัดไว้สำหรับตามเสด็จ มีเทียน 2 เล่ม ธูป 1 กระถาง ผ้าทรงกราบ และพุ่ม