ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ "เครื่องเสวย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำราชาศัพท์ ที่คล้ายกับ "เครื่องเสวย"   ได้แก่

คำราชาศัพท์คำสามัญ
เสวยรับประทาน, กิน
เครื่องเสวย, เครื่องต้น, พระกระยาหารของกิน
ข้าวเสวยข้าว หรือเรียกว่า พระกระยา
โต๊ะเสวยโต๊ะรับประทานอาหาร
เสวยพระโอสถกินยา
แก้วน้ำเสวยแก้วน้ำดื่ม
พานหมากเสวยพานหมากเสวย
ต้นเครื่องเครื่องทรงสำหรับกษัตริย์, ของใช้ของเสวยสำหรับพระเจ้าแผ่นดิน
พระเสวย (พระราชวงศ์)ข้าว