ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ "มีพระราชปุจฉา (พระเจ้าแผ่นดิน)"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    มีพระราชปุจฉา (พระเจ้าแผ่นดิน)

    คำสามัญ ถาม

    คำราชาศัพท์