ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ "พระโอษฐ์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำราชาศัพท์ ที่คล้ายกับ "พระโอษฐ์"   ได้แก่

คำราชาศัพท์คำสามัญ
แย้มพระโอษฐ์คำว่า "โอษฐ์" หมายความว่า "ริมฝีปาก, ปาก" เพราะฉะนั้นแล้ว "แย้มพระโอษฐ์" จึงหมายความว่า "เผยอริมฝีปากแต่น้อยๆ" หรือที่เราเข้าใจกันคือการ "ยิ้ม" นั่นเอง
ริมพระโอษฐ์ริมฝีปาก
พระตาลุ , เพดานพระโอษฐ์เพดานปาก
ทรงแย้มพระโอษฐ์ยิ้ม