ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ "พระเชษฐา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำราชาศัพท์ ที่คล้ายกับ "พระเชษฐา"   ได้แก่

คำราชาศัพท์คำสามัญ
สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ,สมเด็จพระเชษฐาพี่ชาย (ที่เป็นเจ้าฟ้า) ของพระมหากษัตริย์
สมเด็จพระโสทรเชษฐภาดา,สมเด็จพระโสทรเชษฐาพี่ชายร่วมท้อง ของพระมหากษัตริย์
สมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชพี่ชาย (ที่เป็นพระมหากษัตริย์) ของพระมหากษัตริย์
พระเชษฐา, พระเชษฐภาดา,พระเชษฐภาตาพี่ชาย ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และเจ้านายหมายถึง พี่ ที่ใช้เป็นกลางๆ
พระเจ้าพี่ยาเธอพี่ชาย ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์ หมายถึงพี่ ที่เป็นพระองค์เจ้า
พระภาติยะหลานที่ลูกของพี่ชาย หรือน้องชาย
สมเด็จพระบรมเชษฐาธิบดีพี่ชาย ที่ทรงพระอิสริยศักดิ์สูงเป็นพิเศษของพระมหากษัตริย์
สมเด็จพระเชษฐภคินีพี่สาว (ที่เป็นเจ้าฟ้า) ของพระมหากษัตริย์
พระเจ้าพี่นางเธอพี่สาว (ที่เป็นพระองค์เจ้า) ของพระมหากษัตริย์