ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ "พระราชโองการ"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

คำราชาศัพท์ ที่คล้ายกับ "พระราชโองการ"   ได้แก่