ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ "พระปั้นเหน่ง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำราชาศัพท์ ที่คล้ายกับ "พระปั้นเหน่ง"   ได้แก่

คำราชาศัพท์คำสามัญ
เศียรหัว(ใช้กับพระ)
พระบวรราชโองการคำสั่ง