ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ "พระนขา , พระกรชะ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำราชาศัพท์ ที่คล้ายกับ "พระนขา , พระกรชะ"   ได้แก่

คำราชาศัพท์คำสามัญ
พระนขาเล็บ
พระกรปลายแขน (ตั้งแต่ข้อศอกถึงข้อมือ)
มูลพระนขาขี้เล็บ
พระกุญชะไส้พุง
ข้อพระกร , ข้อพระหัตถ์ข้อมือ