ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ "พระฉาย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำราชาศัพท์ ที่คล้ายกับ "พระฉาย"   ได้แก่

คำราชาศัพท์คำสามัญ
ฉายพระฉายาลักษณ์ / ฉายพระรูป / ทรงฉายพระรูป"ถ่ายรูป
คันฉ่องกระจกมีคันถือ แว่นโลหะขัดเงามีด้าม ใช้เป็นกระจกส่องหน้า