ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ "พระกุณฑล"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

คำราชาศัพท์ ที่คล้ายกับ "พระกุณฑล"   ได้แก่

คำราชาศัพท์คำสามัญ
พระกรรณหู ใบหู
ตุ้มพระกรรณต่างหู
มูลพระโสตขี้หู
ช่องพระโสต , ช่องพระกรรณช่องหู
พระหทัย, พระหฤทัย, พระกมลใจ
พระเชษฐา, พระเชษฐภาดา,พระเชษฐภาตาพี่ชาย ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และเจ้านายหมายถึง พี่ ที่ใช้เป็นกลางๆ
พระอนุชา, พระกนิษฐา,พระกนิษฐภาดาน้องชาย ของพระมหากษัตริย์และเจ้านาย
พระถัน , พระเต้า, พระปโยธรเต้านม