ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ "บ้วนพระโอษฐ์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำราชาศัพท์ ที่คล้ายกับ "บ้วนพระโอษฐ์"   ได้แก่

คำราชาศัพท์คำสามัญ
พระสุพรรณราชกระโถนใหญ่
พระสุพรรณศรีกระโถนเล็ก
พระทวยคันทวยสำหรับรองรับกระโถน หรือรับพระภูษาโยง