ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ "นิมนต์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำราชาศัพท์ ที่คล้ายกับ "นิมนต์"   ได้แก่

คำราชาศัพท์คำสามัญ
อาราธนาเชื้อเชิญ, นิมนต์, อ้อนวอน
เงินท้ายพระที่นั่ง, เงินท้ายที่นั่งพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นเงินที่มหาดเล็กจะเชิญไปสำหรับทรงใช้สอย