ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ "ทรงพระพิโรธ (พระเจ้าแผ่นดิน) พิโรธ, กริ้ว (พระราชวงศ์)"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ทรงพระพิโรธ (พระเจ้าแผ่นดิน) พิโรธ, กริ้ว (พระราชวงศ์)

    คำสามัญ โกรธ

    คำราชาศัพท์