ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ "ตั่ง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำราชาศัพท์ ที่คล้ายกับ "ตั่ง"   ได้แก่

คำราชาศัพท์คำสามัญ
พระราชอาสน์ที่นั่ง
พระที่นั่งที่นั่ง
อาสนะที่นั่ง
พระโธรนบัลลังก์มีพนักสูง
พระแท่นเตียง ที่นั่ง
พระที่นั่งเก้าอี้เก้าอี้ที่นั่ง
เรือพระที่นั่งเรือ
รถพระที่นั่งรถ