ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ "ชัลลุกะ, ชัลลุกา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำราชาศัพท์ ที่คล้ายกับ "ชัลลุกะ, ชัลลุกา"   ได้แก่

คำราชาศัพท์คำสามัญ
ชัลลุกา, ชัลลุกะปลิง
ชัลลุกาปลิง