ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ "ฉัน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำราชาศัพท์ ที่คล้ายกับ "ฉัน"   ได้แก่

คำราชาศัพท์คำสามัญ
เสวยรับประทาน, กิน
โต๊ะเสวยโต๊ะรับประทานอาหาร
เพลเวลาฉันอาหารกลางวัน
ฉัน(ใช้กับพระสงฆ์)กิน