ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ "ข้าพระพุทธเจ้า"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำราชาศัพท์ ที่คล้ายกับ "ข้าพระพุทธเจ้า"   ได้แก่

คำราชาศัพท์คำสามัญ
กระผม, ดิฉันแทนชื่อผู้พูด (บุรุษที่ 1)
ใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาทแทนชื่อที่พูดด้วย (บุรุษที่ 2)
ใต้ฝ่าละอองพระบาทแทนชื่อที่พูดด้วย (บุรุษที่ 2)
พระองค์แทนผู้ที่พูดถึง (บุรุษที่ 3)