ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ "ข้อพระกร , ข้อพระหัตถ์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ข้อพระกร , ข้อพระหัตถ์

    คำสามัญ ข้อมือ

    หมวดหมู่ ร่างกาย

คำราชาศัพท์ ที่คล้ายกับ "ข้อพระกร , ข้อพระหัตถ์"   ได้แก่

คำราชาศัพท์คำสามัญ
ข้อพระหัตถ์ข้อมือ
ข้อพระบาทข้อเท้า
สร้อยข้อพระหัตถ์, พระวลัยสร้อยข้อมือ
ข้อนิ้วพระหัตถ์ , พระองคุลีบัพข้อนิ้วมือ
กำไลข้อพระบาท, ทองพระบาทกำไลข้อเท้า