ค้นหาคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ "กล้วยสั้น"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

คำราชาศัพท์ ที่คล้ายกับ "กล้วยสั้น"   ได้แก่

คำราชาศัพท์คำสามัญ
กล้วยกุกล้วยสั้น
กล้วยเปลือกบาง, กล้วยกะกล้วยไข่
กล้วยกระ, กล้วยเปลือกบางกล้วยไข่
กล้วยเปลือกบางหรือกล้วยกระกล้วยไข่
กล้วยเปลือกบางกล้วยไข่
ปลีกกล้วยหัวปลี
ปลีกล้วยหัวปลี
นารีจำศีลกล้วยบวชชี
กุญชอนช้าง