คำพ่อสอน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช พระผู้ทรงมีพระปรีชาสามารถในหลากหลายด้าน พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงได้รับการเทิดทูลยกย่องว่าเป็น ''มหาราช'' เป็นแบบอย่างของกษัตริย์ผู้ปกครองประชาชนด้วยทศพิธราชธรรม ทั้งยังทรงเป็นห่วงเป็นใยปวงชนของพระองค์เสมอมา หลายครั้งทรงมีพระราชดำรัสหรือพระบรมราโชวาทให้กับเหล่าข้าราชบริพารและประชาชนที่มาเข้าเฝ้า ฯ พระองค์ และตลอดการปฏิบัติพระราชกรณียกิจตลอดรัชสมัย เป็นเหมือนกับข้อคิด คำสอน ที่พ่อได้ให้กับลูก ทรงแนะนำแนวทางอันเป็นประโยชน์กับอาณาประชาราษฎร์เหนือที่จะกล่าวถึงได้หมด ในโอกาสนี้

 

เวิร์ดดี กูรู ขอรวบรวมพระบรมราโชวาท และ พระราชดำรัส ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เป็นคำสอนให้กับประชาชนชาวไทย ได้เดินหน้าในการใช้ชีวิตและการทำงาน พร้อมทั้งร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

 

 

พระบรมราโชวาท และ พระราชดำรัส

ความรู้ตนหมายถึง การรับรู้ในความเป็นจริงของตนเองทั้งความคิดและพฤติกรรมอันจะนำไปสู่การควบคุมตนเองให้ปฏิบัติในทางที่ดีที่ชอบ

ความเสียสละ หมายถึง การกระทำเกื้อกูลตามกำลัง ความเหมาะสมส่วนตนที่มุ่งผลเพื่อส่วนรวม โดยปฏิบัติด้วยความเต็มใจ

รวมหมวดหมู่คำพ่อสอน

ตัวอย่างคำพ่อสอน ที่ค้นหาบ่อย

ตามตารางจะเห็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่ง ยังไม่หมดเท่านี้นะ! เลื่อนลงไปดูด้านล่าง เพื่อจะกดไปดูหน้า รวบรวม คำพ่อสอน ที่ใช้บ่อย ต่อได้อีก

คำพ่อสอน หมวดหมู่ ในวโรกาส
...การที่บุคคลจะทำการสิ่งใด ให้สำเร็จผลได้มากน้อยเ... ความรู้ตน พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานป...
...ขอให้พยายามใช้ความคิดวิทยาการพร้อมทั้งความฉลาด... ความรู้ตน พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานก...
...ความคิดนั้นสำคัญมาก ถือว่าได้เป็นแม่บทใหญ่ของคำ... ความรู้ตน พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานป...
...ความรู้สึกระลึกได้ว่าอะไรเป็นอะไร หรือเรียกสั้น... ความรู้ตน พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่สามั...
...งานใด ๆ ก็ตาม ถ้าไม่ทำด้วยใจและด้วยอาการที่สงบส... ความรู้ตน พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานป...
...ทางที่จะช่วยให้ประเทศเราผ่านพ้นภัยพิบัติ มีความ... ความเสียสละ กระแสพระราชปราศรัยแด่ประชาชนใน...
...ทุกคนจำเป็นต้องหมั่นใช้ปัญญา พิจารณาการกระทำของ... ความรู้ตน พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานป...
...นักเรียนที่ยังคงก่อเรื่องวิวาท จนเกิดความเสียหา... ความรู้ตน พระราชดำรัส ในพิธีเปิดงานกรีฑา...
...ผู้ที่ทราบตระหนักว่าตนศึกษาเพื่ออะไร แล้วนำความ... ความรู้ตน พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานป...
...พระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้ไว้ว่า บุคคลใดประกอบความดีค... ความเสียสละ พระราชดำรัส ในโอกาสขึ้นปีใหม่...
...อย่างง่าย ๆ ก่อน คือพิจารณาดูว่าตัวเองกำลังคิดอ... ความรู้ตน พระราชดำรัส ในโอกาสที่คณะครูใน...
การปฏิบัติราชการนั้น นอกจากมุ่งกระทำเพื่อให้งานสำเ... ความรู้ตน พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ข้าร...
เด็ก ๆ ทำอะไรต้องหัดให้รู้ตัว การรู้ตัวอยู่เสมอจะท... ความรู้ตน พระบรมราโชวาท พระราชทานลงพิมพ์...

เมนูแนะนำ

ค้นหาคำพ่อสอนทั้งหมด

รวมหมวดหมู่คำพ่อสอน

แบบทดสอบคำพ่อสอน

1,290 views

บทความน่ารู้คำพ่อสอน

แหล่งความรู้มากมาย อัปเดตใหม่ทุกวัน ทันเหตุการณ์ไว้ให้ค้นหา อ่านเสริมความรู้

ภาษาไทย

ที่มาของสำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมวด ก.

นอกจากเราใช้ภาษาเป็นเครื่องมือเพื่อการสื่อสารแล้วภาษายังแสดงถึงการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมเพราะภาษาเป็นส่ว
Last updated 2 days ago

ภาษาทางการ

ในการสื่อสารของมนุษย์ไม่ว่าจะเชื้อชาติใด สิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงในการสื่อสารนั้นก็คือมารยาทและความเ
Last updated 3 weeks ago

คำอวยพรแก่ผู้ใหญ่

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาพูดถึงกันในหัวข้อคำกล่าวอวยพรที่เราจะกล่าวให้แก่ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีอายุมา
Last updated 3 weeks ago

คำทักทายภาษาอาเซียน

ปัจจุบันประเทศไทยถือว่าได้เปิดเขตการค้าเสรีอาเซียนอย่างสมบูรณ์แล้วเพราะฉนั้นการเรียนรู้ในเรื่องสื่อส
Last updated 1 month ago