คำพ่อสอน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช พระผู้ทรงมีพระปรีชาสามารถในหลากหลายด้าน พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงได้รับการเทิดทูลยกย่องว่าเป็น ''มหาราช'' เป็นแบบอย่างของกษัตริย์ผู้ปกครองประชาชนด้วยทศพิธราชธรรม ทั้งยังทรงเป็นห่วงเป็นใยปวงชนของพระองค์เสมอมา หลายครั้งทรงมีพระราชดำรัสหรือพระบรมราโชวาทให้กับเหล่าข้าราชบริพารและประชาชนที่มาเข้าเฝ้า ฯ พระองค์ และตลอดการปฏิบัติพระราชกรณียกิจตลอดรัชสมัย เป็นเหมือนกับข้อคิด คำสอน ที่พ่อได้ให้กับลูก ทรงแนะนำแนวทางอันเป็นประโยชน์กับอาณาประชาราษฎร์เหนือที่จะกล่าวถึงได้หมด ในโอกาสนี้

 

เวิร์ดดี กูรู ขอรวบรวมพระบรมราโชวาท และ พระราชดำรัส ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เป็นคำสอนให้กับประชาชนชาวไทย ได้เดินหน้าในการใช้ชีวิตและการทำงาน พร้อมทั้งร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

 

 

พระบรมราโชวาท และ พระราชดำรัส

ความรู้ตนหมายถึง การรับรู้ในความเป็นจริงของตนเองทั้งความคิดและพฤติกรรมอันจะนำไปสู่การควบคุมตนเองให้ปฏิบัติในทางที่ดีที่ชอบ

ความเสียสละ หมายถึง การกระทำเกื้อกูลตามกำลัง ความเหมาะสมส่วนตนที่มุ่งผลเพื่อส่วนรวม โดยปฏิบัติด้วยความเต็มใจ

รวมหมวดหมู่คำพ่อสอน

ตัวอย่างคำพ่อสอน

คำพ่อสอน หมวดหมู่ ในวโรกาส
...การที่บุคคลจะทำการสิ่งใด ให้สำเร็จผลได้มากน้อยเ... ความรู้ตน พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานป...
...ขอให้พยายามใช้ความคิดวิทยาการพร้อมทั้งความฉลาด... ความรู้ตน พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานก...
...ความคิดนั้นสำคัญมาก ถือว่าได้เป็นแม่บทใหญ่ของคำ... ความรู้ตน พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานป...
...ความรู้สึกระลึกได้ว่าอะไรเป็นอะไร หรือเรียกสั้น... ความรู้ตน พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่สามั...
...งานใด ๆ ก็ตาม ถ้าไม่ทำด้วยใจและด้วยอาการที่สงบส... ความรู้ตน พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานป...
...ทางที่จะช่วยให้ประเทศเราผ่านพ้นภัยพิบัติ มีความ... ความเสียสละ กระแสพระราชปราศรัยแด่ประชาชนใน...
...ทุกคนจำเป็นต้องหมั่นใช้ปัญญา พิจารณาการกระทำของ... ความรู้ตน พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานป...
...นักเรียนที่ยังคงก่อเรื่องวิวาท จนเกิดความเสียหา... ความรู้ตน พระราชดำรัส ในพิธีเปิดงานกรีฑา...
...ผู้ที่ทราบตระหนักว่าตนศึกษาเพื่ออะไร แล้วนำความ... ความรู้ตน พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานป...
...พระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้ไว้ว่า บุคคลใดประกอบความดีค... ความเสียสละ พระราชดำรัส ในโอกาสขึ้นปีใหม่...
...อย่างง่าย ๆ ก่อน คือพิจารณาดูว่าตัวเองกำลังคิดอ... ความรู้ตน พระราชดำรัส ในโอกาสที่คณะครูใน...
การปฏิบัติราชการนั้น นอกจากมุ่งกระทำเพื่อให้งานสำเ... ความรู้ตน พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ข้าร...
เด็ก ๆ ทำอะไรต้องหัดให้รู้ตัว การรู้ตัวอยู่เสมอจะท... ความรู้ตน พระบรมราโชวาท พระราชทานลงพิมพ์...

เมนูแนะนำ

ค้นหาคำพ่อสอนทั้งหมด

รวมหมวดหมู่คำพ่อสอน

แบบทดสอบคำพ่อสอน

คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย

คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย

เลือกคำที่คุณมั่นใจว่าเขียนถูกต้อง
Mark Nattapat Phacharoen

ทำแบบทดสอบ
คำไทยที่มักอ่านผิด

คำไทยที่มักอ่านผิด

คำถามสนุก ๆ เรื่องคำไทยที่มักอ่านผิด
แมว

ทำแบบทดสอบ
คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด จ.

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด จ.

เลือกคำที่คุณมั่นใจว่าเขียนถูกต้อง
ชานทาซาน

ทำแบบทดสอบ
คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ฉ.

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ฉ.

คำถามสนุก ๆ เรื่องคำไทยที่มักอ่านผิด
รัชนก

ทำแบบทดสอบ
คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ช.

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ช.

คำถามสนุก ๆ เรื่องคำไทยที่มักเขียนผิด
poppy

ทำแบบทดสอบ
คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ซ.

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ซ.

คำถามสนุก ๆ เรื่องคำไทยที่มักเขียนผิด
I

ทำแบบทดสอบ
คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ฌ.

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ฌ.

คำถามสนุก ๆ เรื่องคำไทยที่มักเขียนผิด
view

ทำแบบทดสอบ
คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ญ.

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ญ.

คำถามสนุก ๆ เรื่องคำไทยที่มักเขียนผิด
ไแ

ทำแบบทดสอบ
คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ฎ.

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ฎ.

คำถามสนุก ๆ เรื่องคำไทยที่มักเขียนผิด
Moon

ทำแบบทดสอบ
คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ฐ.

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ฐ.

คำถามสนุก ๆ เรื่องคำไทยที่มักเขียนผิด

ทำแบบทดสอบ

693 views

บทความน่ารู้คำพ่อสอน

แหล่งความรู้มากมาย อัปเดตใหม่ทุกวัน ทันเหตุการณ์ไว้ให้ค้นหา อ่านเสริมความรู้

ภาษาไทย