ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "วัวเห็นแก่หญ้าขี้ข้าเห็นแก่กิน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    วัวเห็นแก่หญ้าขี้ข้าเห็นแก่กิน

    ความหมาย คนชั้นล่างทีทำอะไรเห็นแก่ได้ เอาแต่กอบโดย

    คำพังเพย