ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "ม้าดีดกระโหลก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ม้าดีดกระโหลก

    ความหมาย กริยาท่าทางผลุบผลับกระโดกกระเดกลุกลนมักใช้ว่าผู้หญิงที่ไม่เรียบร้อยจะลุกจะนั่งจะเดินเตะนั่นโดนนี่กระทบโน่นไปรอบข้าง

    คำพังเพย