ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "ไสยาสน์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  ไสยาสน์

  บาลี เสยฺยาสน

  สันสกฤต ศยฺยาสน

  ความหมาย ที่นอน, (ไทย) การนอน

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้