ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำบาลีและสันสกฤต "ไทย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  ไทย

  บาลี เทยฺย

  สันสกฤต เทย

  ความหมาย ควรให้

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำบาลีและสันสกฤต ที่คล้ายกับ "ไทย"   ได้แก่

คำบาลีและสันสกฤต
คำไทยบาลี
กลกล
ประดิษฐ์ปติฏฺฐ
ปั้ดโธ่, พุทโธ่พุทฺโธ
ไสยาสน์เสยฺยาสน
ปาฏิบทปาฏิปท
วิกลวิกล
มิติมิต
สังกัปสงฺกปฺป

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำบาลีและสันสกฤตที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ทั้งหมด