ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "เศรษฐกิจ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  เศรษฐกิจ

  บาลี เสฏฺฐ+กิจฺจ

  สันสกฤต เศฺรษฺฐ+กฺฤตฺย

  ความหมาย (ไทย) การผลิตการบริโภค

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "เศรษฐกิจ"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยบาลี
กิจจะลักษณะกิจฺจ+ลกฺขณ
ภูมิภาคภูมิ+ภาค