ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "เยาวเรศ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  เยาวเรศ

  บาลี ยุว+อิสฺสร

  สันสกฤต ยุวนฺ+อีศวร

  ความหมาย (ไทย) ชายหนุ่มหญิงสาว (ผู้เป็นใหญ่), นางกษัตริย์, หญิงสาวสวย

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "เยาวเรศ"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยบาลี
ยุพเรศยุว+อิสฺสร
เยาว์ยุว