ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "เธียร"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  เธียร

  บาลี ธีร

  สันสกฤต ธีร

  ความหมาย นักปราชญ์

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้