ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "เกษียร"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  เกษียร

  บาลี ขีร

  สันสกฤต กฺษีร

  ความหมาย น้ำนม เช่น เกษียรสมุทร (ทะเลน้ำนม)

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้