ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "อโหสิ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    อโหสิ

    บาลี อโหสิ

    ความหมาย ได้เป็นแล้ว. (ไทย) ยกโทษให้.

    คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้