ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "อัคยาคาร"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  อัคยาคาร

  บาลี อคฺยาคาร

  สันสกฤต อคฺนฺยาคาร

  ความหมาย เรือนไฟ

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้