ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "อักษะ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  อักษะ

  บาลี อกฺก

  สันสกฤต อกฺษ

  ความหมาย เพลารถ, สกา

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้