ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "อภัย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  อภัย

  บาลี อภย

  สันสกฤต อภย

  ความหมาย ไม่มีภัย. (ไทย) ยกโทษให้.

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้