ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "อพยพ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  อพยพ

  บาลี อวยว

  สันสกฤต อวยว

  ความหมาย อวัยวะ. (ไทย) เคลื่อนย้าย.

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "อพยพ"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยบาลี
อรรณพอณฺณว
พจนีย์วจนีย
เทวะเทว
ภาพภาว
พรวร
ประสพปสว
ภาวะภาว
-วม วมน
สุภาพสุภาว