ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำบาลีและสันสกฤต "อนุกูล"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    อนุกูล

    บาลี อนุ+กูล

    ความหมาย ตามเกื้อหนุน

    คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

 

คำบาลีและสันสกฤต ที่คล้ายกับ "อนุกูล"   ได้แก่

คำบาลีและสันสกฤตบาลี
นุกูลอนุกูล
อนุบาลอนุ+ปาล
อนุโมทนาอนุ+โมทนา
อนุรักษ์อนุ+รกฺข
อนุโลมอนุ+โลม
อนุชนอนุ+ชน
อนุตรน+อุตฺตร
อนุชาอนุ+ช
อนุภรรยาอนุ+ภริยา

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำบาลีและสันสกฤตที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ทั้งหมด