• 1

    สุภาษิต

    บาลี สุภาสิต

    สันสกฤต สุภาษิต

    ความหมาย คำพูดดี

    คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

ค้นหาบ่อย

ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ทั้งหมด

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม