คำศัพท์ไทย "สามัญ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  สามัญ

  บาลี สามญฺญ

  สันสกฤต สามานฺย

  ความหมาย ปกติ, ธรรมดา

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "สามัญ"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยบาลี
สามานย์สามญฺญ
วิสามัญวิสามญฺญ
อรัญอรญฺญ
บุญปุญฺญ
ธัญญะธญฺญ
อัญมณีอญฺญ+มณิ
บุญฤทธิ์ปุญฺญ+อิทฺธิ
สยามสาม
ไตรติ, เต

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำศัพท์ไทยที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ทั้งหมด