คำศัพท์ไทย "สับปะรด"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  สับปะรด

  บาลี สพฺพรส

  สันสกฤต สรฺวรส

  ความหมาย (ไทย) ผลไม้ชนิดหนึ่ง

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "สับปะรด"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยบาลี
ปุริสปุริส
เทวษโทส
โทษโทส
ปัสสาสะปสฺสาส
สันโดษสนฺโตส
พิศวาสวิสฺสาส
วิสาสะวิสฺสาส
สาบานสปน
โทสะโทส

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำศัพท์ไทยที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ทั้งหมด