ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำบาลีและสันสกฤต "สับปะรด"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  สับปะรด

  บาลี สพฺพรส

  สันสกฤต สรฺวรส

  ความหมาย (ไทย) ผลไม้ชนิดหนึ่ง

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

 

คำบาลีและสันสกฤต ที่คล้ายกับ "สับปะรด"   ได้แก่

คำบาลีและสันสกฤตบาลี
ปุริสปุริส
โทสะโทส
วิสาสะวิสฺสาส
สาบานสปน
พิศวาสวิสฺสาส
เทวษโทส
โทษโทส
ปัสสาสะปสฺสาส
สันโดษสนฺโตส

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำบาลีและสันสกฤตที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ทั้งหมด