ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "สังขยา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  สังขยา

  บาลี สงฺขฺยา

  สันสกฤต สํขฺยา

  ความหมาย การนับ, การคำนวณ. (ไทย) ชื่อขนม.

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้