คำศัพท์ไทย "สวัสดี"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  สวัสดี

  บาลี โสตฺถิ (สุ+อตฺถิ)

  สันสกฤต สฺวสฺติ (สุ+อสฺติ)

  ความหมาย ""มี (สิ่ง)ดี ดีงาม"". (ไทย) คำทักทาย

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำศัพท์ไทยที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ทั้งหมด