ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "สถิติ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  สถิติ

  บาลี ฐิติ

  สันสกฤต สฺถิติ

  ความหมาย การตั้งอยู่. (ไทย) หลักฐานที่รวบรวมเป็นตัวเลขเพื่อเปรียบเทียบ

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้