คำศัพท์ไทย "สกุล"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  สกุล

  บาลี กุล

  สันสกฤต กุล

  ความหมาย วงศ์, เชื้อสาย, เชื้อชาติผู้ดี

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "สกุล"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยบาลี
ตระกูลกุล
กุลสตรีกุล+อิตฺถี
โคตร (โคด)โคตฺต

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำศัพท์ไทยที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ทั้งหมด