ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "วิกล"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  วิกล

  บาลี วิกล

  สันสกฤต วิกล

  ความหมาย ขาดแคลน, (ไทย) ผิดแบบ

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้