ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "ลีลาศ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  ลีลาศ

  บาลี ลีลา

  สันสกฤต ลีลา

  ความหมาย (ไทย) เติม ศ, เต้นรําแบบตะวันตกบางชนิด.

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้