ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "ฤทัย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  ฤทัย

  บาลี หทย

  สันสกฤต หฺฤทย

  ความหมาย หัวใจ, ใจ. (ไทย) ตัด ห, ตัด หฤ เช่น พระทัย.

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "ฤทัย"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยบาลี
หทัย, หฤทัยหทย
หฤหรรษ์ (หะ-รึ-หัน)หทย+หาส