ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "รามเกียรติ์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  รามเกียรติ์

  บาลี ราม+กิตฺติ

  สันสกฤต ราม+กีรฺติ

  ความหมาย ชื่อเสียงของพระราม; เรื่องที่ดัดแปลงจากวรรณคดีประเภทมหากาพย์ของอินเดีย ที่ชื่อว่า รามายณะ (แปลว่า เรื่องราวของพระราม)

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "รามเกียรติ์"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยบาลี
เกียรติกิตฺติ
กิตติกิตฺติ
ขีดขินธ์ขีดขินธ์
อยุธยาอยุธยา