ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "ยโส"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  ยโส

  บาลี ยส

  สันสกฤต ยศสฺ

  ความหมาย ดู ยศ. (ไทย) เย่อหยิ่งเพราะถือตัวว่ามียศ มีปัญญา มีความรู้ ฯลฯ.

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้