คำศัพท์ไทย "ยุทธภูมิ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  ยุทธภูมิ

  บาลี ยุทฺธ+ภูมิ

  สันสกฤต ยุทฺธ+ภูมิ

  ความหมาย สนามรบ

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "ยุทธภูมิ"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยบาลี
ภูมิภูมิ
ภูมิใจภูมิ+
ภูมิภาคภูมิ+ภาค
ภูมิฐานภูมิ+ฐาน
ภาคภูมิภาค+ภูมิ
ตรีภูมิติ+ภูมิ

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำศัพท์ไทยที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ทั้งหมด