ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "ยถา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  ยถา

  บาลี ยถา

  สันสกฤต ยถา

  ความหมาย ฉันใด, ตาม...

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้